Kam jít a co vidět

Kalvárie OstrÉ

 

Poutní areál, jehož počátky sahají do let 1704-1707. Přístupovou cestu k hoře lemují již od vsi Ostré výklenkové kaple křížové cesty z období baroka a klasicismu. Tato cesta ústí na terasu v západním svahu hory, která symbolizuje biblickou Zahradu getsemanskou. Zde se nachází torza barokních pískovcových soch klečícího Ježíše a apoštolů. Odsud stoupá na vrchol monumentální pískovcové schodiště. To je členěno dvěma podestami s výklenky osazenými pozůstatky dalších barokních soch.

Na vrcholové plošině se nachází skupina tří kaplí, symetricky uspořádaných. Obě boční kaple (kaple Nalezení, kaple Povýšení svatého Kříže) mají zcela totožný věžovitý tvar. Jejich střechy jsou zakončeny lucernou s kupolí. Silueta obou věží je výraznou a zdaleka viditelnou dominantou Úštěcka. Uprostřed mezi nimi se nachází přízemní, podélná kaple Božího hrobu.

V roce 2005 se poutního areálu ujala „Společnost pro obnovu památek Úštěcka” a díky ní byla v roce 2011 byla zcela obnovena křížová cesta včetně obrazové výzdoby.

„České středohoří představuje možná nejkrásnější a určitě nejdivnější českou krajinu. Je jiné než zbytek země.“

Václav Cílek

Úštěk

Úštěk (Auscha) je město 17 km severovýchodně od Litoměřic. Je tvořeno malým historickým jádrem, dvěma předměstími a 21 vesnickými místními částmi. Vlastní město leží na výrazném pískovcovém návrší v nadmořské výšce kolem 240 m na rozhraní CHKO České středohoří a Kokořínsko. Městem prochází silnice č. 15 a železniční trať č. 087 spojující Litoměřice s Českou Lípou. Podle úředních informací trvale žije na území města přibližně 2 900 obyvatel.

Nejhodnotnější částí města je jeho střed s mnoha zachovalými pozdně gotickými měšťanskými domy, prohlášený památkovou rezervací. Proto byl Úštěk nejednou využit jako kulisa k filmům. V okolí města je krásná krajina s několika rezervacemi a severně od města je veliký rybník Chmelař.

Zdroj: Wikipedia

Hrad Helfenburg

 

Hrad z poloviny 14.století. Od roku 1375 se stává panstvím arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Na přelomu 16. a 17. stol. hrad opuštěn a za třicet. války pustošen, později romant. rekonstruován. Vzácně zachovalá vnější hradba.
Na skalnatém pískovcovém hřebeni nad Rašovickým potokem a nad druhým menším údolím směrem k Rašovicím se zachovaly rozsáhlé zříceniny středověkého hradu, který se nazýval Hrádek, Hradec, Hradišťko nebo i Helfenburk. Přístup k němu vede pouze od východu, a proto zde byl v pískovci vykopán příkop, k němuž směřovaly dvě cesty, jedna z údolí potoka od Uštěka, druhá od Rašovic. Hrad patřil mezi největší v severních Čechách. Hrad Helfenburk se nalézá nedaleko Úštěka, odkud je možné jít po žluté a poté po červené turistické značce až na hrad.
Zdroj: hrady.cz

Cyklistika

 

Stovky malých okresních silnic s minimáním provozem. Krutá stoupání s dokonalými sjezdy. Okruhy od 25 do 125 kilometrů. Celé České středohoří je vaše. Záleží jen na vaší kondici. Rádi vám ukážeme na jakou vyjížku vyrazit.

Eko farma Držovice

 

Malá rodinná farma ve vesnici Držovice je proslulá výrobou vlastních sýrů. K němu si můžete dát víno Lobkowitz z Roudnice nad Labem, nebo z Litoměřic nebo z vinařství Pod Radobýlem u Žernosek