Historie fary Habřiny

Bývalá evangelická fara a kostel Habřina si prošly nelehkým obdobím, zvláště za minulého komunistického režimu. Obě stavby jsou spojené nádoby. Snaha je opět spojit dohromady probíhá až nyní . Kostel je pozdně empírový sloh a od roku 2001 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Vystavěn byl v letech 1850–1853 evangelickým sborem s finanční pomocí spolku Gustav Adolf. Kostel byl centrem evangelíků ze severních Čech a byl navštěvován věřícími z Děčína a Růžové. V meziválečném období sloužil Německé evangelické církvi. Po vyhnání německého obyvatelstva po druhé světové válce přestal být kostel využíván k bohoslužebným účelům a sloužil jako pomocná stavba zemědělské výroby. Uvnitř kostela byla vybudována železobetonová konstrukce. V roce 2008 byl pokryt novou střechou. Současným vlastníkem kostela je město Úštěk. S několika sousedy se snažíme pomocí Spolku za záchranu kostela Habřina, tuto stavbu obnovit a učinit z ní regionální kulturní centrum.

Fara vedle kostela byla postavena roku 1851, a až do roku 1926 v ní kromě faráře a jeho rodiny byla i jednotřídka a učitelský byt. První farář, který se zasloužil o výstavbu fary i kostela se jmenoval Joseph Kowarž.  Joseph v Habřině působil od poloviny 19. století až do své smrti v roce 1874. Posledním farářem byl Geert Wolfgang Lothar Tepperberg (27.7.1909 – 5.4.1983).  Geertova dcera Eva-Maria Tepperberg napsala o jejích vzpomínkách na dětství na faře knihu. Kniha se jmenuje „Nachlaß zu Lebzeiten” (možno pro zájemce poslat v PDF).